Product

IoT Cathodic ProtectR

Nederland ligt ondergronds bezaaid met leidingen. Metaal dat in de grond zit moet beschermd worden tegen corrosie. Dit gebeurt via Kathodische bescherming. Door de afgegeven meetwaarde van de spanning, stroom en coupon te controleren kan vastgesteld worden of de kathodische bescherming nog werkzaam is en de leidingen niet aangetast worden door corrosie. Omdat het periodiek uitlezen van deze meetpalen een arbeidsintensief proces is, heeft The IoT Company een sensor ontwikkelt die de stroom, spanning en coupon meting iedere dag doorgeeft. Door hier software aan te koppelen is het fysiek langsgaan bij de meetpalen niet meer noodzakelijk. Bij afwijking in gemeten waarde wordt dit direct zichtbaar in de software. Hierna kan dan gericht actie ondernomen worden. Onze sensor is ook in staat om bij extreme veranderingen in waarde, of bij omvallen een alarm te sturen. Een enorme besparing op capaciteit en budget is op deze manier snel gerealiseerd.

010 790 0820