Product

IoT Peilbuis SensoR

Dat de grondwaterstanden laag zijn, is algemeen bekend. De warme zomer van 2018 heeft voor een groot tekort gezorgd in grote delen van West-Euro­pa. Het is de opdracht van waterbedrijven om vraag en aanbod van water in evenwicht te houden. Niet alleen vandaag, maar zeker in de toekomst.

Waterbedrijven zijn de laatste jaren, mede onder druk van het veranderende klimaat, geëvolueerd van waterproductie- en distributiebedrijven naar inte­grale waterbedrijven die zich volledig aanpassen naar een circulair model. Voor het bijhouden van de grondwaterstand worden er dagelijks metingen gedaan in waterwingebieden, natuurgebieden en weilanden. Door gebruik te maken van onze IoT sensoren hoeft het meten van het grondwaterpeil niet meer handmatig te worden gedaan of gecontroleerd. Waterbedrijven krijgen deze meetgegevens automatisch via een App of dashboard binnen. Dit gebeurt volledig draadloos. Onze sensoren zijn energiezuinig en gaan gedurende lange tijd mee. De IoT Peilbuis SensoR is verkrijgbaar op Sigfox, LoRa en NB-IoT.

010 790 0820