Milieu

De milieubranche wordt steeds procesmatiger en hierdoor een belangrijke markt voor het IoT. Alles kan meetbaar gemaakt worden waardoor processen beter ingericht kunnen worden en er sneller geanticipeerd wordt.

IoT binnen milieu

  • Afvalcontainers die aangeven wanneer ze vol zijn. Dit scheelt een hoop tijd voor ophaaldiensten omdat zij niet steeds lege vuilcontainers hoeven op te halen
  • Temperatuur sensoren die aangeven wanneer een afvalberg erg warm wordt. Zo voorkomt men dat er brand uitbreekt
  • Automatisering van meteorologische informatie die veiligheid van milieuprocessen kan waarborgen
  • Vervuiling van het regenwater meten zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden als er gevaar dreigt voor mens of milieu

Zie ook:

Industrie
Transport en logistiek
Smart Cities
Energie

Een IoT Scan voor uw organisatie?

Maak vandaag nog een afspraak met The IoT Company voor een scan zodat wij u kunnen adviseren over hoe uw organisatie zo optimaal mogelijk zou kunnen functioneren met behulp van IoT

Maak direct een afspraak voor uw IoT Scan

Of kom bij ons langs

Driemanssteeweg 56
3084 CB Rotterdam

Contactgegevens