Milieu

De milieubranche wordt steeds procesmatiger en hierdoor een belangrijke markt voor het IoT. Alles kan meetbaar gemaakt worden waardoor processen beter ingericht kunnen worden en er sneller geanticipeerd wordt.

IoT binnen milieu

  • Afvalcontainers die aangeven wanneer ze vol zijn. Dit scheelt een hoop tijd voor ophaaldiensten omdat zij niet steeds lege vuilcontainers hoeven op te halen
  • Temperatuur sensoren die aangeven wanneer een afvalberg erg warm wordt. Zo voorkomt men dat er brand uitbreekt
  • Automatisering van meteorologische informatie die veiligheid van milieuprocessen kan waarborgen
  • Vervuiling van het regenwater meten zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden als er gevaar dreigt voor mens of milieu

Zie ook:

The IoT TrackR
The IoT Pulse IndicatR
The IoT CountR
The IoT Geo PointR®

IoT toepassen in uw organisatie?

Maak vandaag nog een afspraak met The IoT Company zodat wij u kunnen adviseren over hoe uw organisatie zo optimaal mogelijk zou kunnen functioneren met behulp van IoT.

Maak direct een afspraak

Neem contact met ons op