Markt

Milieu

De milieubranche wordt steeds procesmatiger en hierdoor een belangrijke markt voor het IoT. Alles kan meetbaar gemaakt worden waardoor processen beter ingericht kunnen worden en er sneller geanticipeerd wordt.

IoT binnen milieu

010 790 0820